פריזמה – כתבות שמע

מערכת ‘פריזמה’ רוצה לשפר את העברית שלכם

כנסו לעיתון המתאים ובחרו את הכתבה שאתם רוצים לשמוע

 

 

Sign up to our newsletter and receive an easy online Hebrew article every week.

  Log In

  Lost your password?

  Or

  Test yourself - how well can you manage in Hebrew?

  How do you read the name of the following letter?
  שִׂין

  Do you recognize all of the following letters?
  א – ש – ד – ג – ץ – ף - ס

  Which of the following letters is not a special "final letter"?

  How do you read the following word?
  אוֹ

  Can you differentiate between the following words and do you know what each word means?
  שֶׁמֶשׁ – שַׁמָשׁ

  How do you read the following word?
  כַּפִּית

  Which of the following words is not plural?

  Complete the sentence:
  אני ________ את הספר על השולחן

  The meaning of the Hebrew word שְׁלֵמִים is:

  Complete the sentence:
  אֲנִי אוֹהֶבֶת _________ יִשְׂרָאֵל.

  Log In