פתרונות פריזמה עיתון ספטמבר 2020

 

תשובות לפריזמה

גיליון ספטמבר-אוקטובר 2020

 

עמוד 7

שוברים ת’ראש

 1. עסוקה
 2. מעסיק
 3. מתעסקים
 4. תעסוקה
 5. עסקה
 6. עסקנים
 7. עיסוק
 8. עסק
 9. מועסקים
 10. עסוק

 

עמוד 11

להקשיב ולהבין

 1. על מי אומרים ‘יש לו מוח של ציפור’? תשובה: אדם טיפש
 2. מהיכן החוקרים עליהם מסופר בכתבה? תשובה: מאוניברסיטת הרווארד שבארצות הברית
 3. מי עשה את המבחן חוץ מהסטודנטים והילדים? תשובה: תוכי
 4. מה החביאו החוקרים? תשובה: פומפונים
 5. היכן הם היו מוחבאים? תשובה: מתחת לכוסות שהיו על השולחן
 6. מי הצליח במבחן יותר מכולם? תשובה: התוכי
 7. מה מראה המחקר? תשובה: שאנחנו צריכים לכבד ציפורים קצת יותר

 

התיירים העלו במשקל

 1. ברור; 2. שגרם; 3. שבאיטליה; 4. לשוט; 5. הגיעו; 6. במקום; 7. מותר; 8. אומרים; 9. מדי

 

טריוויאלי

 1. איך נקרא פתק לקבלת תרופה? ד. מרשם
 2. מהו התכשיט לאוזן? ג. עגיל
 3. מה מהבאים יוצא דופן? ד. עניבה
 4. למי אין ‘צוואר’? ג. לטלפון
 5. מה זה ‘בסטה’? ב. דוכן בשוק
 6. איזו עיר אינה עיר בירה? ד. ניו-יורק
 7. מה מהבאים אינו דג? ד. חייל
 8. מה פירוש המילה ‘תל’? א. הר נמוך שנוצר מהריסות של ערים
 9. מה מהבאים יוצא דופן? ב. תפוח עץ

 

עמוד 13

שוברים ת’ראש

 1. (ב) ללבוש על הרגל
 2. (ב) בוסים
 3. (א) נעימות
 4. (ג) להילחם
 5. (ג) לעצור
 6. (ד) הפגנה

 

עמוד 14

שרשרת מילים

 1. מפות
 2. מאות
 3. נאות
 4. נאום
 5. נאשם
 6. נושם
 7. נושך
 8. חושך
 9. חותך
 10. חותם

 

מי אני?

אבו-דאבי

 

ריבוע קסם

 1. כיתה
 2. ישיר
 3. תיקה
 4. הרהר

 

מילים נרדפות

 1. לא כיבדו; 2. עזוב; 3. עזרה; 4. עבודה; 5. פחד; 6. מבקשים בכוח; 7. הורדה; 8. הפסיקו; 9. ייפול;
 2. מקובל; 11. עובדים; 12. הגיע במקרה; 13. רשמיות; 14. לא חשובים; 15. קיים בכל מקום; 16. ליד

 

תשבץ המדרגות

 1. לא
 2. אלף
 3. פלאי
 4. אלפים
 5. אלופים
 6. מילאו
 7. אולם
 8. מול
 9. לו

 

 

 

 

Log In

Lost your password?

Or

Test yourself - how well can you manage in Hebrew?

How do you read the name of the following letter?
שִׂין

Do you recognize all of the following letters?
א – ש – ד – ג – ץ – ף - ס

Which of the following letters is not a special "final letter"?

How do you read the following word?
אוֹ

Can you differentiate between the following words and do you know what each word means?
שֶׁמֶשׁ – שַׁמָשׁ

How do you read the following word?
כַּפִּית

Which of the following words is not plural?

Complete the sentence:
אני ________ את הספר על השולחן

The meaning of the Hebrew word שְׁלֵמִים is:

Complete the sentence:
אֲנִי אוֹהֶבֶת _________ יִשְׂרָאֵל.

Log In